71011

Kurumsal Firmalara Duyuru!

İnternet sitesi hakkında bilgilendirme . Saygıdeğer Şirket Sahipleri, Maliye ile işbirliği içinde Ticaret kanunu yasası, incelemeleri başlatıldı. 2018 Yılıyla beraber 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki İnternet Siteleri ile ilgili olarak Sayın Firmanız ve Yöneticilerini Ticaret kanunu olarak Sektörel Sorumluluklarımız gereği bilgilendirmekte ve Ticari Faaliyeti olan tüm Şirketleri ve Yöneticilerini ilgilendiren bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıda bilgilerinize sunmaktayız. Türk Ticaret Kanununda Şirketler İçin Web Sitesi Zorunluluğu ve Uyulmaması Halinde Cezası:430 TL dir. Kanunu 14 Şubat 2018 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası,ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Ticaret Bakanlığı Basin açıklaması...

Tümü

X